TRACK A (Day 1) 18 May 2017, Thursday
14:30 - 15:50 Resuscitation and Critical Care
Track Chairs: Lewis Goldfrank (United States of America), Başar Cander
14:30 - 14:50 Resuscitation 2017 and beyond - Jameel Abualenain (Saudi Arabia)
14:50 - 15:10 ARDS: What are the 2017 updates - Abdulhadi Tashkandi (Saudi Arabia)
15:10 - 15:30 Cardiac arrest: But what about ventilation - Abdo Khoury (France)
15:30 - 15:50 Postresuscitation care - Wilhelm Behringer (Austria)
15:50 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 18:00 Opening Session – Award Ceremony
TRACK A (Day 2) 19 May 2017, Friday
08:30 - 09:50 Professional Skills/Ed Education
Track Chairs: Roberta Petrino (Italy), Imron Subhan (India)
08:30 - 08:50 Asynchronous teaching in EM curriculum and quality of teaching in limited resource setting - Maan Jamjoom (Saudi Arabia)
08:50 - 09:10 How should we do research in EM? - Lewis Goldfrank (United States of America)
09:10 - 09:30 The importance of experiencing for management the crisis in ED - Roberta Petrino (Italy)
09:30 - 09:50 Immunocompromised Host in ED, Should all be Treated the Same Way? - Imron Subhan (India)
09:50 - 10:00 Coffee Break
10:00 - 10:50 Satellite Symposium

Kardiyoloji & Acil Multidisipliner Yaklaşımı ile Akut koroner Sendromda Pratik Antiagregan Kullanımı
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacı:
Ahmet Temizhan

10:50 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 11:20 Satellite Symposium
Acil Tıp Uzmanı Gözüyle Akut Koroner Sendroma Yaklaşım
Konuşmacı:
Oktay Eray
11:20 - 12:40 Trauma
Track Chairs: Arman Dagal (Turkey, USA), Ahmad M. Wazzan (Saudi Arabia)
11:20 - 11:40 National Trauma Systems - Arman Dagal (Turkey, USA)
11:40 - 12:00 Trauma fluid and blood products resuscitation: Coagulation Management - Abdo Khoury (France)
12:00 - 12:20 Trauma: The Golden Rules in Golden Hour - Narendra Nath Jena (India)
12:20 - 12:40 Traumatic Brain Injuries: What is new? - Ahmad M. Wazzan (Saudi Arabia)
12:40 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Cardiovascular
Track Chairs: Chang Kuo Song (China), Srinath Kumar (India)
14:00 - 14:20 New generation of anti-thrombolytics - Srinath Kumar (India)
14:20 - 14:40 Post arrest chat-when and why - Liao Xiaoxing (China)
14:40 - 15:00 Difficulties of management in Hypertensive Emergency - Chang Kuo Song (China)
15:00 - 15:20 Cardiac failure management update - Jill McEwen (Canada)
15:20 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 16:50 Paediatric Track
Track Chairs: Jill McEwen (Canada), Liao Xiaoxing (China)
15:30 - 15:50 Management of the seizing child in ED - Roaa Jamjoom (Saudi Arabia)
15:50 - 16:10 Multisystem trauma in children - A. N. Venkatesh (India)
16:10 - 16:30 Children with Hypertension in ED - Sanaa Helmy (Egypt)
16:30 - 16:50 Child abuse - Fatoumah Alabdulrazzaq (Kuwait)

Salon B (2. GÜN) 19 Mayıs 2017, Cuma
08:30 - 09:50 Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel durum
Oturum Başkanları: Mehmet Gül, M. Nuri Bozdemir
08:30 - 08:50 Yetişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği güncel algoritmalar - Ethem Acar
08:50 - 09:10 Pediatrik İleri Kardiyak Yaşam Desteği algoritmalar - Seda Özkan
09:10 - 09:30 KPR’de daha neler var? (KPR sırasında trombolitik/intralipid/ECMO’nun yeri-güncel literatür) - Semih Korkut
09:30 - 09:50 DNR protokolleri ve ölüm bildirimleri - Gürkan Ersoy
09:50 - 10:00 Kahve Arası
11:20 - 12:40 Akut Koroner Sendromlar
Oturum Başkanları: Seçgin Söyüncü, Yunsur Çevik
11:20 - 11:40 Hızlı AKS dışlama protokolleri etkili mi? (EKG, Yüksek duyarlılıklı Troponin, BT, MRG) - Şahin Çolak
11:40 - 12:00 NSTE-AKS genel bakış ve yönetim (invaziv, iskemi odaklı) - M. Tahir Gökdemir
12:00 - 12:20 STEMI’de yeni trend ilaç uygulamaları ve sonuçlar - Cüneyt Ayrık
12:20 - 12:40 AKS’de komplikasyonların farkında mıyız? - Burak Katipoğlu
12:40 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Sepsis ve Yeni Tanımlamalar
Oturum Başkanları: Şahin Aslan, Latif Duran
14:00 - 14:20 Yeni sepsis kılavuzu (eski ve yeni tanımlamalar) neler değişti?- Latif Duran
14:20 - 14:40 Quick SOFA işe yaramadı mı? Son validasyon çalışmaları ve yeni beklentiler - Seda Dağar
14:40 - 15:00 Sepsiste Yeni Trend Tedaviler ve Güncel Literatür - Serhat Karaman
15:00 - 15:20 Acilde enteritli hastaya yaklaşım; antibiyotik kullanımı ve mikrobiyota - Tarkan Karakan
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:50 Hava Yolu Yönetimi ve Ventilasyon
Oturum Başkanları: Mehmet Gül, Zikret Köseoğlu
15:30 - 15:50 Non invaziv hava yolu yönetimi nereden nereye? - Yavuz Katırcı
15:50 - 16:10 Acil serviste invaziv mekanik ventilasyon - Başar Cander
16:10 - 16:30 Havayolu yönetimi ve ventilasyonda yeni alet ve ekipmanlar - Fatih Türkmen
16:30 - 16:50 Hasta entübe olmuyor!!! Zor havayolu ve alternatif hava yolları - Hızır Ufuk Akdemir
16:50 - 17:50 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Mehmet Gül
16:50 - 17:20 Acil Serviste Akılcı İlaç Kullanımı - Zeynep Gökcan Çakır
17:20 - 17:50 Acilde Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Mehmet Gül

Salon C (2. GÜN) 19 Mayıs 2017, Cuma
08:30 - 09:50 Acil Tıpta Hematoloji Paneli
Oturum Başkanları: Mehmet Koşargelir, Meltem Akkaş
08:30 - 08:50 Acil serviste kan ve kan ürünleri transfüzyonu? Kime-ne zaman? Yasal yönü? - İlhan Korkmaz
08:50 - 09:10 Acil serviste nötropenik hasta; Febril nötropeni - Gökhan Ersunan
09:10 - 09:30 Yeni kuşak antikoagülan ve antitrombositer ilaçlar, literatür ne diyor? - Özgür Söğüt
09:30 - 09:50 TDP ve plazma kompleks konsantreleri - Mehmet Gül
09:50 - 10:00 Kahve Arası
11:20 - 12:40 Türkiyede Acil Tıp ve Acil Servisler
Oturum Başkanları: Sedat Yanturalı, M. Nuri Bozdemir
11:20 - 11:40 Türkiye’de Yalın Acil Uygulamaları? - Orhan Delice
11:40 - 12:00 Türkiyede Acil Tıbbın dünü bugünü ve yarını (Projeksiyon) - Meltem Akkaş
12:00 - 12:20 Dünyada ve Türkiyede, her bölüm Yan Dal; ya Acil Tıpta? - Şahin Aslan
12:20 - 12:40 Yönetici gözüyle Acil Tıp Kliniği/Ana Bilim Dalı/Acil Servis? - Emine Kadıoğlu
12:40 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Akademik Acil Tıp: Bilimsel Araştırmalar
Oturum Başkanları: Bülent Erdur, Ayhan Aköz
14:00 - 14:20 Acil Tıp akademisyeni nasıl olunur? - Önder Tomruk
14:20 - 14:40 Makale nasıl yazılır, nasıl kabul ettirilir? - Cemil Kavalcı
14:40 - 15:00 Editör gözüyle dikkat çekici makaleler? - Sedat Yanturalı
15:00 - 15:20 Akademik bir dergi nasıl işletir? - Behçet Al
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:30 İnvaziv Girişimler Paneli
Oturum Başkanı: Polat Durukan, Ömer Salt
15:30 - 15:50 İnvaziv hava yolu yönetimi - Hasan Kara
15:50 - 16:10 Perikardiyosentez-tüp torakostomi - Nesij Doğan Kaymaz
16:10 - 16:30 Rejional bloklar - Mücahit Avcil
16:30 - 16:50 Acil torakotomi - Arif Karagöz
16:50 - 17:10 DPL - Mustafa Çalık
17:10 - 17:30 İmmobilizasyon yöntemleri - H. İbrahim Çıkrıklar


SALON D (2. Gün) 19 Mayıs 2017, Cuma
08:30 - 09:50 Romatoloji-Onkoloji
Oturum Başkanları: Halil Kaya, Hakan Şevki Eren
08:30 - 08:50 Septik artrite acil yaklaşım - Alpay Tuncar
09:50 - 09:10 Acilde romatolojik hasta yönetimi - Murat Seyit
09:10 - 09:30 Kemoterapi sonrası onkoloji hastasının acil yönetimi - Mehmet Ünaldı
09:30 - 09:50 Ölümle sonuçlanan madde intoksikasyonları ve kaçınılmaz ölüm mekanizmaları - Emin Fatih Vişneci
09:50 - 10:00 Kahve Arası
11:20 - 12:40 Gastroloji-Hematoloji
Oturum Başkanları: Şerife Özdinç, Cüneyt Ayrık
11:20 - 11:40 Alt ve Üst GİS kanamalarında güncel yaklaşımlar - Tarık Acar
11:40 - 12:00 Acil Tıpta nadir hastalıklar ve Genetik kökenli komplikasyonlar - Mehmet Yiğit
12:00 - 12:20 İskemik barsak hastalıklarında yönetim - Umut Yücel Çavuş
12:20 - 12:40 Acil serviste hemostaz tetkikleri - Metin Ateşçelik
12:40 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 MIT'ler
Oturum Başkanları: Suat Zengin, Mehmet Ali Topal
14:00 - 14:20 Prehospital mitler - Ahmet Demir
14:20 - 14:40 İdrar tahlilinde mitler - Bora Çekmen
14:40 - 15:00 Görüntülemede mitler - Mücahit Günaydın
15:00 - 15:20 Gebelikte tedavide mitler - Suat Zengin
15:20 - 15:40 Kahve arası
17:30 - 18:30 Asistan sunumları
Oturum Başkanları: Yunsur Çevik, Mehmet Okumuş
18:30 - 19:30 Asistan yarışması
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Hakan Oğuztürk

TRACK A (Day 3) 20 May 2017, Saturday
08:30 - 09:50 Neurological Emergencies
Track Chairs: Nalan Metin Aksu, Juliusz Jakubaszko (Poland)
08:30 - 08:50 Patient with Headache in Emergency Department - Juliusz Jakubaszko (Poland)
08:50 - 09:10 Systematic approach to weakness - Polat Durukan
09:10 - 09:30 SAH: The diagnosis is simple but still missed, why? - Vimal Krishnan (India)
09:30 - 09:50 Evaluation of developmental disabled pt - Haitham Khalifa (Egypt)
09:50 - 10:00 Coffee Break
10:00 - 10:50 Satellite Symposium
Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacılar:
Zeynep Çakır, Hakan Erkuş
10:50 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 12:20 Clinical Toxicology
Track Chairs: Lewis Goldfrank (United States of America), Abdo Khoury (France)
11:00 - 11:20 Update on Extracorporeal Removal of Poisons - Mohammad Alhelail (Saudi Arabia)
11:20 - 11:40 The killer gas in our region is still carbon monoxide - Behçet Al
11:40 - 12:00 Drugs poisoning and agents in the world - Lewis Goldfrank (United States of America)
12:00 - 12:20 Lethal gases and emergency services on the battlefield - Badria Al Hatali (Saudi Arabia)
12:20 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Disaster Medicine
Track Chairs: Anwar Al Awadhi (Kuwait), Constantine AU (Hong - Kong)
14:00 - 14:20 Unified Command System in Disaster Management
(Incident Command System - ICS / Hospital Incident Command System - HICS) - Anwar Al Awadhi (Kuwait)
14:20 - 14:40 Surge Capacity & Mass Casualty Incident (MCI) - Abdulhadi Tashkandi
14:40 - 15:00 Crisis Standard of Care & Alternate Care Site - Constantine AU (Hong - Kong)
15:00 - 15:20 Potential Injury Creating Event (PICE) / OR the non medical term is Active Shooter Scenario Management - Anish Banerjee (India)
15:20 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 16:20 Satellite Symposium
Acil’de, Akut Bakteriyel Enfeksiyonlarda Prokalsitonin’in yeri
Moderatör:
Prof. Dr. Başar Cander
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ali Mert, Medipol Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
16:20 - 16:30 Coffee Break
16:30 - 17:45 Imaging in ED
Track Chairs: E. Erol Ünlüer, Jim Connoly (United Kingdom)
16:30 - 16:45 Yes or no; Fluid therapy with ultrasound - Jim Connoly (United Kingdom)
16:45 - 17:00 I cannot breath; Ultrasound in dyspnea - Jasna Mamuza (Bosnia and Herzegovina)
17:00 - 17:15 Ten minutes in shock with ultrasound - Aftab Mohammad Azad (Qatar)
17:15 - 17:30 Ultrasound in abdominal emergencies - Osama Samara (Jordan)
17:30 - 17:45 Golden shot of ECO: Parasternal long axis - Erol Ünlüer

Salon B (3. GÜN) 20 Mayıs 2017, Cumartesi
08:30 - 09:50 Acilde Travma
Oturum Başkanları: Ahmet Ak, Hakan Oğuztürk
08:30 - 08:50 Acil serviste abdominal travma yönetimi değişiyor mu? - Halil Kaya
08:50 - 09:10 Acil serviste yanık ve sıvı yönetimi (Yaklaşımda yetersizlikler) - Adnan Bilge
09:10 - 09:30 Multiple travmalı hastada pelvis yaralanmaları (gözden kaçmaması gereken ipuçları) - Hüseyin Uzunosmanoğlu
09:30 - 09:50 Pediatrik kafa travması-gereksiz beyin BT-literatür eşliğinde algoritmalar - M. Ediz Sarıhan
09:50 - 10:00 Kahve Arası
11:00 - 12:20 Acil Serviste Görüntüleme
Oturum Başkanları: E. Erol Ünlüer, Zeynep Çakır
11:00 - 11:20 Gözden kaçan yaralanmalar & tüm vücut tomografisi (güncel literatür eşliğinde hangi yaklaşım) - Ş.Kerem Çorbacıoğlu
11:20 - 11:40 Kritik hastalarda Ultrasonografi - Erol Ünlüer
11:40 - 12:00 Gebe hastalarda görüntüleme sorunları - Bedriye Müge Sönmez
12:00 - 12:20 Acil serviste anjiografi (AKS/PE/mezenter iskemi/ RAS/RVT/ekstremite…) - Hüseyin Narcı
12:20 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Klinik Toksikoloji
Oturum Başkanları: Yunsur Çevik, Şahin Çolak
14:00 - 14:20 Yeni zehirler ve Yeni antidotlar - Zeynep Gökcan Çakır
14:20 - 14:40 Toksikolojide önlenebilir ölümler (Parasetamol, Salisilat, Toksik alkol alımı, Kolinesteraz inhibitörleri) - Afşin Emre Kayıpmaz
14:40 - 15:00 Yeni psikoaktif ajanlarla zehirlenme - Murat Daş
15:00 - 15:20 Türkiye’de zehirli canlılara maruziyet - İsmail Tayfur
15:20 - 15:30 Kahve Arası
16:30 - 17:50 Sağlık Bakanlığı-YÖK-TUK-Üniversite gözüyle Acil Tıp
Oturum Başkanları: Sadrettin Pençe, Başar Cander
16:30 - 16:50 Acil Tıp Asistanlığı nereye gidiyor (Hayallerimizin gerisinde mi kaldık?) - Mehmet Tahiroğlu
16:50 - 17:10 Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Acil Tıp - Sadrettin Pençe
17:10 - 17:30 Acil Servis Yönetimi - Ayhan Korkmaz
17:30 - 17:50 Acil Tıp ve Yan dal beklentileri sürüyor - Behçet Al

Salon C (3. GÜN) 20 Mayıs 2017, Cumartesi
08:30 - 09:50 Acil Serviste Dahili Hastalıklar
Oturum Başkanları: Mehmet Okumuş, Murat Daş
08:30 - 08:50 Diyabetik hastaya literatür eşliğinde güncel acil yaklaşım - Ferhat İçme
08:50 - 09:10 Acil serviste ABY’ye güncel yaklaşım ve acil diyaliz - Süleyman Ersoy
09:10 - 09:30 Acil serviste kan gazı değerlendirmeleri - Ayhan Sarıtaş
09:30 - 09:50 Acil serviste adrenal kriz - Ali Duman
09:50 - 10:00 Kahve Arası
11:00 - 12:20 Acil Cerrahi Hastalıklar Paneli
Oturum Başkanı: Ahmet Sebe, Seda Dağar
11:00 - 11:20 Akut Pankreatit: güncel tanı ve tedavi yaklaşımı - Nurşah Başol
11:20 - 11:40 İleus-Subileus; Lavman ve Görüntüleme - Ramazan Güven
11:40 - 12:00 Mezenter iskemiyi anlamak - Ali Kemal Erenler
12:00 - 12:20 Akut Apandisit; medikal ve cerrahi tedavi - Ahmet Afacan
12:20 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Yıl 2017; Acil Tıpta Değişenler
Oturum Başkanları: Özgür Söğüt, Gürkan Ersoy
14:00 - 14:15 Yetişkinlerde kardiyak arrest sonrası faydasız resüsitasyon - Fatma Mutlu Kukul Güven
14:15 - 14:25 İleri donuklarda iloprostun yeri - Feride Sinem Akgün
14:25 - 14:40 Şiddetli asemptomatik hipertansiyonda (Hipertansif urgency) sonlanımlar - Onur İncealtın
14:40 - 14:55 Acilde pulmoner emboli yaklaşımlarında yenilikler - Murat Muratoğlu
14:55 - 15:10 Kritik hastalarda oksijenizasyon hedefleri - Alev Eceviz
15:10 - 15:20 TİA veya iskemik inmelerde erken aspirinin faydaları -Abuzer Coşkun
15:20 - 15:30 Kahve Arası
16:30 - 18:00 Yıl 2017; Acil Tıpta Değişenler
Oturum Başkanları: Cemil Kavalcı, Hakan Oğuztürk
16:30 - 16:40 Şok tablosu olmayan olgularda steroidlerin yeri - Gülşen Akçay Çiğşar
16:40 - 16:55 Acilde prosedüral sedasyon: Ketofol-Propofol karşılaştırması - Uğur Lök
16:55 - 17:05 Sentetik kannabinoid toksisitesi kliniğini anlamak - Şükrü Gürbüz
17:05 - 17:20 Travma hastalarında tromboelastografi eşliğinde transfüzyon - Serhat Koyuncu
17:20 - 17:30 Çocuklarda kafatası tabanı kırığının yönetimi - Fırat Kaynak
17:30 - 17:45 Çocuk ve Adölesanlarda konkuzyo serebri yönetimi - Onur Karakayalı
17:45 - 18:00 Beyin ödemi yönetimi - M. Murat Oktay

TRACK D (Day 3) 20 May 2017, Saturday
08:30 - 09:50 Critical Care
Track Chairs: Luis Castrillo (Spain), Oktay Eray
08:30 - 08:50 Non Invasive ventilation: Only in ICU? - Eric Revue (France)
08:50 - 09:10 Sepsis: 2107 guidelines - Luis Castrillo (Spain)
09:10 - 09:30 Acute Kidney Injury: the place for renal replacement Therapy - Oktay Eray
09:30 - 09:50 How to use Pocus in ED - Zeki Ateşli
09:50 - 10:00 Coffee Break
11:00 - 12:25 Yes/No
Track Chairs: Dinas Vaitkaitis (Lithuania), Fatoumah Alabdulrazzaq (Kuwait)
11:00 - 11:20 Morphine sulfate use in pulmonary edema - M. Özgür Erdoğan
11:20 - 11:35 Permissive hypotension for trauma - Siju Abraham (India)
11:35-11:50 Pre-hospital Mannitol for TBI - Abdullah İbrahim
11:50-12:10 Steroid use in spinal trauma - Mustafa Sabak
12:10-12:25 Is it useful to try Pan CT in trauma patients? - Mustafa Keşaplı
12:25 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Critical ED Management
Track Chairs: Mehmet Okumuş, Narendra Nath Jena (India)
14:00 - 14:10 Contrast induced nephropathy - Mehmet Okumuş
14:10 - 14:20 Monitoring critical patient in ED - Ömer Salt
14:20 - 14:30 ED ECMO and mortality - Atıf Bayramoğlu
14:30 - 14:40 Cardiac resuscitation or brain resuscitation or both together? - Nalan Metin Aksu
14:40 - 14:50 Intra arrest thrombolytic - Nalan Metin Aksu
14:50 - 15:00 Pre - oxygenation & oxygenation in the ED - Dinas Vaitkaitis (Lithuania)
15:00 - 15:10 Decontamination for chemical attacks - Harun Güneş
15:10 - 15:20 Tourniquet use for active external bleeding - Süha Türkmen
15:20 - 15:30 Coffee Break
16:30 - 17:50 Dental Emergencies
Oturum Başkanları: Soukaina Ryalat (Jordan), Serpil Yaylacı
16:30 - 16:50 Dental anatomy - Gülşah Çıkrıkçı
16:50 - 17:10 Dental pain management in ED - Refik Medyani
17:10 - 17:30 Oral local anesthesia techniques - Soukaina Ryalat (Jordan)
17:30 - 17:50 Our priorities for maxillofacial trauma - Zerrin Defne Dündar

TRACK A (Day 4) 21 May 2017, Sunday
09:00 - 10:20 Medical Students and Emergency
Track Chairs: Saravana Kumar (India), Abdulkadir Gündüz
09:00 - 09:20 Choosing your best residency program - Saravana Kumar (India)
09:20 - 09:40 Skills vs knowledge in Emergency medicine - Abdulkadir Gündüz
09:40 - 10:00 Emergency medicine overview - Houd Alabri (Saudi Arabia)
10:00 - 10:20 Get students to use simulations for training - Jameel Abualenain (Saudi Arabia)
10:20 - 10:40 Coffee Break
10:40 - 11:50 Take a Clue
Track Chairs: Polat Durukan, Haitham Khalifa (Egypt)
10:40 - 10:50 Appendicitis CT or USG - Sateesh Kailasam (India)
10:50 - 11:00 Clopidogrel and prasugrel use in STMI - Aynur Şahin
11:00 - 11:10 Non opoid analgesia in abdominal pain, When or why? - Serpil Yaylacı
11:10 - 11:20 Ankaferd blood stopper to stop bleeding - Gökhan Kaya
11:20 - 11:30 Define Sepsis with simple criteria - Nino Manvelidze (Georgia)
11:30 - 11:40 Sickle cell crisis how much narcotics - Sadiye Yolcu
11:40 - 11:50 Anti - emetic for migraine - Ahmet Kenan Türkdoğan
CLOSING

Salon B (4. Gün) 21 May 2017, Pazar
09:00 - 10:20 Acilde özel hasta grupları
Oturum Başkanları: Ahmet Ak, Hakan Şevki Eren
09:00 - 09:20 Tetanoz ve kuduz profilaksisi, doğrular yanlışlar, güncellemeler - Asım Kalkan
09:20 - 09:40 Hipermezis ne zaman hospitalizasyon ? - Togay Evrin
09:40 - 10:00 Gebelik ve vaginal kanama - Hakan Şevki Eren
10:00 - 10:20 Ajite - saldırgan hasta yönetimi - Ertuğrul Altunbilek
10:20 - 10:40 Kahve arası
10:40 - 12:00 Acil Serviste Nörolojik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Mehmet Okumuş, Celal Katı
10:40 - 11:00 Başım ağrıyor, ölecek miyim? - Celal Katı
11:00 - 11:20 İnme skalaları ve sınıflama sistemlerinin kullanılabilirliği ve faydaları - Yusuf Kenan Tekin
11:20 - 11:40 İskemik strok ve strok timi Türkiyede ne durumda? - Aynur Yurtseven
11:40 - 12:00 Hemorajik strokta Acil Tıp, Nöroloji ve Nöroşirürji triadı - Şerife Özdinç