KURULLAR

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. Başar CANDER
 
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şahin ASLAN
 
Genel Sekreter
Prof. Dr. Behçet AL
 
Sayman
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
 
Üyeler
Doç. Dr. E. Erol ÜNLÜER
Doç. Dr. M. Nuri BOZDEMİR
Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK
Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR
 
Genel Müdür
Prof. Dr. Mehmet GÜL
 
Genel Müdür Yardımcısı
Uzm. Dr. Burak KATİPOĞLU
 
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR
Prof. Dr. Polat DURUKAN
Doç. Dr. Hakan OĞUZTÜRK